leergeld.jpg

Dansen via Leergeld

Wat is Leergeld?

Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede,
niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten.
Als zij niet kunnen deelnemen dreigt voor hen sociale uitsluiting.
Dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving.
Deze uitsluiting dreigt omdat zij vanuit de inkomenssituatie van het gezin waarin zij opgroeien
niet kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport, muziek, dans, scouting en schoolreisjes.

Voor wie is Leergeld bedoeld?

Leergeld ondersteuning is er niet voor iedereen. Het is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben, uit uitkering arbeid, alimentatie, een zelfstandige onderneming of uit een combinatie hiervan.
Ook moet u woonachtig zijn in Helmond.
Het gaat om meedoen aan sport en cultuur,
meedoen aan activiteiten die er toe bijdragen
dat ze leren winnen en leren verliezen.
Meedoen aan activiteiten die een goede ontplooiing mogelijk maken.

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN!

Om voor ondersteuning door Leergeld Helmond in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende basisregels:

  • Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente Helmond.

  • De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

  • Het inkomen van het gezin of het huishouden is ten hoogste 120% van de voor het huishoudtype van toepassing zijnde bijstandsnorm.